Trivselregler

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller inte bara dig som innehavare av bostadsrätt i föreningen. Även familje-medlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmoda den som bryter mot reglerna att följa dessa genom skriftlig varning. Därefter, och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor?

Undrar du över något som tas upp i dessa regler är du välkommen att kontakta styrelsen.

Om allmän säkerhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten.

Om säkerhet

  • Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering

  • Lämna inte dörrar till soprum och cykelrum olåsta

  • Var försiktig med eld

  • Lägenheten ska vara försedd med brandvarnare

  • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under längre tid

Om gemensamma kostnader

Var sparsam med vatten (speciellt varmvatten) och lämna det aldrig rinnande i onödan. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla medlemmar gemensamt.

Balkonger och uteplatser

Balkong och uteplats får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till

normal balkong- eller uteplatsmöblering.

Skakning av mattor är olämpligt från balkongen.

Grill får inte användas på balkong eller uteplats.

Parabolantenner är inte tillåtna på balkong eller uteplats.

2/2

Trapphus

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén utan endast under trappan på nedre planet (garageplanet).

Tvättstuga

Bokningstavla finns uppsatt i tvättstugan.

Mattor får inte tvättas i maskinerna.

Efter avslutad tvätt ska tvättstugan städas.

Tvättstugan får inte användas före 07.00 och inte efter 22.00.

Cyklar

Cyklar ska parkeras i cykelrum. Förvaring av cyklar som inte används är av utrymmesskäl inte tillåtet.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa.

Rökning

Rökning är förbjuden i förenings alla allmänna utrymmen t ex trapphus, tvättstugor o s v.

Fimpar och snuspåsar slängs inte på föreningens mark.

Lägenhetsunderhåll

Endast godkänd fläkt får installeras i köket. Kontakta styrelsen före inköp.

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg till samtliga medlemmarnas hemförsäkring.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum. Vid våtrumsrenovering ska endast auktoriserad entreprenör anlitas. Ibland krävs det också bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa ska i första hand utföras under dagtid på vardagar.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar samt ett kompletterande

dokument med ”Föreningens parkeringsbestämmelser”.

Comments are closed.