Historik

DSC_0998Kvarnskogen

Som namnet säger så var Kvarnskogen just en skog, som fått sitt namn av närheten till Landsnora kvarn. Efterhand som Sollentuna behövde öka bostadsbyggandet blev det kuperade, populära strövområdet med sin närhet till Edsbergs centrum intressant för exploatering.

 

Brf Kvarnskogen

SBC Bo köpte markområdets 11500 kvm för 2,4 miljoner. Detaljplanen vann laga kraft 22 november 1994. Inga fornlämningar låg i vägen för byggnationen. Möjligen en stensättning som tyder på ett järnålderstorp. Bygget startades den 25 mars 1996. Den 25 september 1996 var det visning av lägenheterna, därefter taklagsfest med efterföljande stämma. Den 1 juli 1997 tar Brf Kvarnskogens medlemmar över ledningen av föreningen. Den första styrelsen bestod av Rolf Lönnström ordförande, Rune Waern, Gunnar Bodeklev, Kerstin Pigall och Sture Bergman.

 

Våra hus

Brf Kvarnskogens båda hus på fastigheterna Lektionen 4 och 5 består av 36 lägenheter
med en total bostadsyta på 2845 kvm. Av lägenheterna är 27 stycken 3,5 rum och kök på 81 kvm. och 9 stycken 2,5 rum och kök på 70 kvm. Till varje lägenhet hör ett eget varmgarage i souterrängvåningen mot Danderydsvägen. Utöver garage innehåller souterrängvåningarna också 2 gemensamma tvättstugor,
1 värmecentral, 12 låsbara förråd, 2 cykelförråd, samt ett par utrymmen för föreningens verktyg och redskap.

 

Utveckling

Prisutvecklingen för föreningens lägenheter har varit synnerligen god.
Insatser år 1996 på omkring 190 000 för en tvårumslägenhet och 220 000
för en trerumslägenhet, har förvandlats till priser över 2 000 000 år 2014.

Comments are closed.